Bušidó

義 – Gi – Klidná mysl

勇 – – Odvaha

仁 – Džin – Benevolence

礼 – Rei – Respekt

信 – Šin – Upřímnost

名誉 – Meijo – Čest a sláva

忠義 – Čúgi – Oddanost

 

Prapůvod Bushido – Zákony moudrosti:
Přenech hněv svým nepřátelům.
Pamatuj – prázdná nádoba dělá největší hluk.
Trpělivost je základ pro pocit bezpečí a dlouhý život. Dobře poznej své místo v životě.
Důvěryhodnost se dá získat jen počestností.
Úspěch je plodem síly a moudrosti.
Zdrženlivost je nejlepším lékem proti hněvu.
Jen ti budou osvícení, kdož vedou přiměřený život, mají prosté chutě, jedí plody přírody a následují moudrost mudrců.
Zachováváš-li čestnost ve svém srdci, věrnost svému učení, a vyhýbáš-li se poživačnosti, dojdeš velké odměny ve svém životě.
Starej se o svoje chování a o svoje vlastní záležitosti.
Rozvážnost je lepší část chrabrosti.
Hranice lidského úspěchu leží jen v lidské mysli.
Zahálčivá mysl je dílnou démona.
Spravedlnost existuje pro ty, kteří žijí v souladu s Cestou a kdož jsou si rovni. Nehledej důvod, abys byl šťastný, a čiň to nejlepší, co můžeš.
Skutečné přátelství nezná hranic.
Být bohatý bez okázalosti, toť ctnost skromnosti.
Příčina a následek jsou vzájemně propojeny.
Zoufalství je závěrem bláznů.
Zítřejší úspěch je postaven na včerejších nezdarech.
Žij zde a nyní.
Nehledej více, raději se uč radovati se z mála.